WYSZUKAJ

WYDARZENIA

Najciekawsze wydarzenia w naszej Bursztynowej Gminie Stegna.

Dzień Seniora

Kiedy15.11.2017 / 15:00

GdzieSala GOK w Stegnie

Dnia 15 listopada 2017r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie odbył się Dzień Seniora. Na sali zebrało się około 150 mieszkańców naszej Gminy, których powitała Wójt Gminy Stegna pani Ewa Dąbska, przewodnicząca koła emerytów i rencistów w Stegnie pani Kamila Szczerba oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie pan Łukasz NIedźwiecki.
Na dobry początek obchodów Dnia Seniora wystąpiły niezawodne przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Stegnie. Zaśpiewały, zatańczyły, złożyły piękne życzenia Seniorom, dostarczając wielu wzruszeń i radości zebranym gościom.
Następnie życzenia i ciepłe słowa w kierunku Seniorów wypowiadali zaproszeni goście:
- Przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Stegnie
- w-ce dyrektor ZS w Stegnie pani Katarzyna Deka
- Prezes PZERiI Nowy Dwór Gd. Harry Lau
- Proboszcz Parafii pw. NSPJ w Stegnie ks. Paweł Drożdż
- Przedstawiciel koła emerytów i rencistów z Krynicy Morskiej
- Przedstawiciel koła emerytów i rencistów z Sztutowa
Wśród zaproszonych gości byli także : dyrektor Domu Pomocy Społecznej „MORS” pani Maria Pawłowska oraz sołtys Stegny pan Piotr Wiatr.
PZERiI przyznał Pani Kamili Szczerba i Pani Teresie Woś order uznania za długoletnia pracę w kole emerytów i rencistów w Gminie Stegna. Wójt Gminy Stegna pani Ewa Dąbska pogratulowała Paniom tak ważnego wyróżnienia.
W tym roku okrągłe urodziny obchodziły cztery Jubilatki z Gminy Stegna. Kwiaty i życzenia na ich ręce złożyli Wójt Gminy Stegna pani Ewa Dąbska, pani Kamila Szczerba, pani Teresa Woś oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie pan Łukasz Niedźwiecki.
W dalszej części odbyła się zabawa taneczna dla seniorów, zagrał duet Jankowski & Rutkowski. Organizatorzy przygotowali poczęstunek. Goście byli w doskonałych humorach, panowała miła i życzliwa atmosfera..

Jedynka - Polskie Radio Pętla Żuławska GOM Wrota Pomorza Muzeum Zamkowe w Malborku LOT - Jantarowe Wybrzeże
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu