WYSZUKAJ

WYDARZENIA

Najciekawsze wydarzenia w naszej Bursztynowej Gminie Stegna.

Laury Morza Bałtyckiego - edycja Mikoszewo

Kiedy10.10.2021 / 12:00

GdzieMikoszewo ul. Bursztynowa przy OW Barcelona

ORGANIZATORZY:
GMINA STEGNA

SPONSORZY, PARTNERZY BIEGU ORAZ MARSZU NW:

1 EDYCJA: STEGNA, 25.09.2021

2 EDYCJA: JANTAR, 03.10.2021

3 EDYCJA: MIKOSZEWO, 10.10.2021

PROGRAM IMPREZ DLA KAŻDEJ EDYCJI:

09.30 – 11.30: Otwarcie biura zawodów.
11.30 – 11.45: Rozgrzewka dla Uczestników.
11:50 – 11:59: Ceremonia otwarcia Biegu oraz marszu Nordic Walking przez Wójta Gminy Stegna – Ewę Dąbską (lub innego Przedstawiciela Gminy Stegna);
12:00 – Start do Biegu oraz Marszu Nordic Walking na 5 km.
13:30 – Regulaminowe zakończenie Biegu oraz Marszu Nordic Walking.
14:00 – 15:00 ceremonia dekoracji oraz zakończenie danej edycji.
INFORMACJE OGÓLNE - DYSTANS, BIURO, LIMITY

Dystans: ok. 5 km dla Biegu oraz Marszu NW
Mapka Trasy Startu dla Biegu oraz Marszu NW dostępna będzie na: FB: Reichard von Valdano
Trasa biegu będzie posiadać oznaczony każdy kilometr
Limit czasu wynosi 1 godzina i 30 minut. (słownie: dziewięćdziesiąt minut). Zawodnicy powyżej limitu będą także sklasyfikowani.
Ustalony został limit 200 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostaje zamknięta (dotyczy ona Biegu oraz marszu Nordic Walking- Razem!!!).
Zwolnieni z opłaty startowej, każdej edycji „Laurów Morza Bałtyckiego” są tylko i wyłącznie Mieszkańcy Gminy Stegna!!!!
Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia organizacji każdej edycji biegu oraz marszu NW ukończyli 12 rok życia (od 2008 ROCZNIKA). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13 - 18 lat (które do dnia organizacji każdej edycji biegu oraz marszu NW, nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.
Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie ……………………….. (lub inne miejsce z wcześniejszym powiadomieniem na stronie organizatora), 14 dni przed rozpoczęciem imprezy będzie podane na stronie FB: Reichard von Valdano
Wydawanie pakietów startowych tylko i wyłącznie w dniach organizacji imprez w danych miejscowościach zgodnie z Programem Zawodów

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za udział w biegu oraz marszu NW wynosi:
40,00 zł
50,00 zł (opłata startowa dokonana w dniu zawodów)
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW WWW.ELEKTRONICZNEZAPISY.PL
ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” WALENDZIAK RYSZARD

ING 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: imię i nazwisko (plus słowa) Edycja Stegna (lub Jantar lub Mikoszewo)

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy

- certyfikat

- pakiet motywator (pakiet regeneracyjny);

- unikatowy medal tłoczony na mecie ( 3 części medali utworzą jedną całość….);

- niespodzianka dla każdego Uczestnika;

- szanse na atrakcyjne nagrody w losowaniu.

zapisy, regulamin >> Kliknij

Jedynka - Polskie Radio Pętla Żuławska GOM Wrota Pomorza Muzeum Zamkowe w Malborku LOT - Jantarowe Wybrzeże
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu