WYSZUKAJ

WIADOMOŚCI

Bądź na bieżąco z informacjami z regionu i czytaj aktualne wiadomości.

Kąpieliska dopuszczone do kąpieli

2021-07-12

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po przeprowadzonych badaniach próbek wody w dniu 6 lipca 2021 r. stwierdził, że woda w kąpieliskach morskich Stegna I i II, Jantar i Mikoszewo jest przydatna do kąpieli. Kolejne badania zaplanowano na 20 lipca. /WIĘCEJ/

Kąpieliska dopuszczone do kąpieli

2021-07-05

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po przeprowadzonych badaniach próbek wody w dniu 25 czerwca 2021 r. stwierdził, że woda w kąpieliskach morskich Stegna I i II, Jantar i Mikoszewo jest przydatna do kąpieli. /WIĘCEJ/

Kąpieliska dopuszczone do kąpieli

2020-07-27

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim po przeprowadzonych badaniach próbek wody w dniu 21 lipca 2020 r. stwierdził, że woda w kąpieliskach morskich Stegna I i II, Jantar i Mikoszewo jest przydatna do kąpieli. /WIĘCEJ/

OZNAKOWANIE KĄPIELISK....

2013-07-26

Informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, uległy zmianie oznakowania na kąpieliskach.

FLAGI NA KĄPIELISKU: Ustala się oznaczenia kolorów flag:

1) flaga biała – kąpiel dozwolona;
2) flaga czerwona – zakaz kąpieli.

2. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

1) temperatura wody wynosi poniżej 14oC;
2) widoczność jest ograniczona do 50 m;
3) szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
4) występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;
5) występują silne prądy wsteczne;
6) trwa akcja ratownicza;
7) prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
9) występują wyładowania atmosferyczne.

3. Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego.

4. Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami (pławami), z tym że:

1) strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm;

2) strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;

3) wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.

5. W przypadku gdy granice stref dla umiejących i nieumiejących pływać wyznaczają granice pomostów stałych lub pływających, nie wykonuje się oznaczeń granic tych stref bojami (pławami).

6. W kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli, pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m należy oznaczyć głębokość wody poprzez:

1) umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach lub dnie niecek basenowych – w pływalniach oraz innych obiektach dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m;

2) zamieszczenie tabliczek informujących o głębokości wody na pomostach lub bojach – w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie ww. oznaczeń i stosowanie się do poleceń ratowników WOPR.

Oznakowanie kąpielisk....
Jedynka - Polskie Radio Pętla Żuławska GOM Wrota Pomorza Muzeum Zamkowe w Malborku LOT - Jantarowe Wybrzeże
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu