WYSZUKAJ

WYDARZENIA

Najciekawsze wydarzenia w naszej Bursztynowej Gminie Stegna.

XII Konkurs Specjałów Karnawałowych

Kiedy08.02.2018 / 17:30

GdzieSala GOK w Stegnie

Regulamin XII KONKURSU SPECJAŁÓW KARNAWAŁOWYCH

Potrawy, ciasta oraz alkohole (domowego wyrobu)
- AMATORZY -
I Cel konkursu:
1. Integracja mieszkańców Gminy Stegna.
2. Wymiana doświadczeń i przepisów kulinarnych między uczestnikami konkursu.
II Organizatorzy konkursu
Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

III Kategorie konkursu
1. Potrawy - przekąski, sałatki
2. Ciasta (ciasta, pączki, faworki, róże karnawałowe, desery itp.)
3. Alkohole – ( nalewki, wina itp.) .

IV Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stegna.
2. Wiek uczestników nie jest ograniczony z wyjątkiem kategorii alkohole, w której mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Do konkursu przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualnych osób !
4. Każdy uczestnik może zgłosić: tylko po jednym specjale w danej kategorii, np. 1 potrawę,
1 ciasto, 1 alkohol.
5. Powołane przez organizatora jury w ocenie prac uwzględni:
- oryginalność zgłoszonych prac - od 1 do 5 pkt.
- wygląd i estetykę potraw i ciast - od 1 do 5 pkt.
- smak potraw i ciast - od 1 do 5 pkt.
- smak oraz aromat alkoholu - od 1 do 5 pkt.
6. Specjały, po ocenie przez Jury, zostaną podane do degustacji pozostałym uczestnikom
konkursu, oraz zaproszonym gościom.
7. W kategoriach: potrawy , ciasta oraz alkohole zostaną przyznane i nagrodzone pierwsze trzy miejsca.
8. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.
10. Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie pod nr tel.: 55 247 82 92, w biurze GOK w Stegnie, ul. Gdańska 60 w godz.: od 9:00 – 16:00 lub pod adresem e-mail: gok.stegna@wp.pl do dnia 31.01.2018 r.
11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 08.02.2018 r. godz.: 17:30 w Sali
Widowiskowej GOK w Stegnie.
12. Zgłoszone specjały należy zarejestrować w dniu Konkursu w godz.:16:45- 17:15.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz Gminy Stegna; promocji konkursu lub idei konkursu.
• Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
• Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach publikowanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w celu promocji konkursu lub idei konkursu.
• Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem telefonu : 55 247 82 92

Jedynka - Polskie Radio Pętla Żuławska GOM Wrota Pomorza Muzeum Zamkowe w Malborku LOT - Jantarowe Wybrzeże
Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu